صندوق بین المللی پول : شاهد فاصله گرفتن کشورها از دلار هستیم

مثلث مالی : صندوق بین المللی پول در گزارشی از احتمال کاهش بیشتر سهم دلار از ذخایر ارزی جهان خبر داد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد : دلار در مقابل ارزهای معتبر جهانی کار سختی را پیش رو خواهد داشت و به عقیده برخی از تحلیلگران، کاهش سهم دلار از ذخایر ارزی جهان بیانگر کاهش نقش دلار در اقتصاد جهانی است. سهم دلار از ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان از ۷۱ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۵۹ درصد

ادامه مطلب

جدیدترین ها

گزارش های تصویری

بررسی آیین‌نامه توانگری مالی موسسات بیمه ۱۰ سال بعد از ابلاغ

۳۴۰۰ واحد تحت پوشش بیمه توقف کسب و کارناشی از اپیدمی هستند

چرا بیمه درمان تکمیلی خانواده آسماری درسبد خانوار قرار گرفت ؟

تشریح رسالت بیمه پارسیان برای توسعه فرهنگ بیمه های عمر