مدیرعامل بیمه آسیا بازارکنونی بیمه را تشریح کرد : چالش رقابت

اما مدیرعامل بیمه آسیا در گفت و گو با پایگاه خبری مثلث مالی از خطر بزرگ تری صحبت کرد، ذائقه بازاری که تغییر کرده و رقابتی که در دوران کرونا و پس از آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. متن این گفت و گو را در پی بخوانید:

این پست را به اشتراک بگذارید

مثلث مالی : بیش از ۱۰ سال از آزاد سازی دربازاربیمه کشورمان می گذرد ، حاصل این آزاد سازی، مشاهده نرخ و شرایط غیرحرفه ای درکارنامه صنعت بیمه است . به عبارتی نرخ شکنی وضعیت دشواری برای این صنعت رقم زده است و خطر کمبود نقدینگی درکمین بیمه گران است. این چالش، موضوع گفت وگو با مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا شد. اما مدیرعامل بیمه آسیا در گفت و گو با پایگاه خبری مثلث مالی از خطر بزرگ تری صحبت کرد، ذائقه بازاری که تغییر کرده  و رقابتی که در دوران کرونا و پس از آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود.  متن این گفت و گو را در پی بخوانید:

 • آقای بادین، رقابت دربازاربدون تعرفه کنونی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

: درشرایط فعلی، قبل از بررسی رقابت بیمه گران دربازار بدون تعرفه بهتر است روی رقابت دردوران کرونا تمرکز کرد. آزاد سازی تعرفه ها حرکت بسیار خوبی بود؛ لیکن قبل از حذف تعرفه ها بهتر بود در ابتدا بسترسازی مناسبی انجام شده و سپس حذف تعرفه ها اجرایی می شد. آنچه مسلم است رقابت دردوران آزاد سازی منجر به کاهش نرخ های حق بیمه شد که تا جایی توجیه دارد زیرا ویژگی بازار آزاد کاهش قیمت هاست، اما این کاهش زمانی تبدیل به چالش شد که دربسیاری مواقع نرخ هایی که تعیین شدند دیگر فنی نبودند و شرایط بیمه نامه ها بنا به خواسته برخی بیمه گذاران تغییر کرد. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در شرکت ها برای ارائه نرخ های فنی، یک ضرورت است چرا که حتی در حال حاضر، ارائه بسیاری از نرخ ها غیر فنی است. این وضعیت نمی تواند طولانی مدت دوام داشته باشد وکمبود نقدینگی و آثار زیان بار آن، خود را نشان خواهد داد .  

 • ابتدا به دوران کرونا اشاره کردید ، آیا این دوران نیازمند رقابت جدیدی است ؟

: بدون تردید . بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و سایر کسب‌ و‌کارها، کاهش شدید درآمدها و معوقات واحد‌های تولیدی و خدماتی گریبان، بیمه گران بازار را هم می گیرد و بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بیمه تاثیرمی گذارد.  فروش برخی از بیمه‌نامه‌ها مثل آتش‌سوزی، مسوولیت، بدنه، باربری و حتی بیمه های زندگی و حوادث، با افت رو‌به‌رو خواهند شد.

 • به نظر شما بیمه های اختیاری سهم خود را ازدست می دهند و بازار به سمت فروش بیمه های اجباری می رود ؟

: البته. ترکیب  پرتفوی صنعت  بیمه در دوران قبل از کرونا هم نشان می دهد سهم بیمه‌ شخص ثالث  و درمان نسبت به سایر رشته ها قابل‌ملاحظه است، اما تفاوت امروز و دیروز دراین است که بیمه گران برای جذب بازار خرد و صدور بیمه نامه های غیر از ثالث و درمان باید تلاش بیشتری نمایند و برنامه ریزی جدیدی داشته باشند. درشرایط فعلی شرکت‌هایی که سهم بیشتری از بیمه های اتومبیل و درمان دارند، احتمالا در مقابله با بحران کرونا توفیق بهتری خواهند داشت. زیرا زیان تصادفات و هزینه های درمان به گونه ای است که جبران آن توسط افراد، تقریبا غیرممکن است .

 • درمورد بیمه های زندگی هم بازار ریزش دارد ؟

: در بیمه‌های زندگی،  پیش‌بینی می‌شود موارد بازخرید بیمه‌های عمر و پس‌انداز افزایش پیدا کند و تعداد متقاضیان وام در این بیمه‌نامه‌ها، افزایش یابد. بازارمتلاطم است، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و خرید و فروش دربازار سرمایه از یک سو و نوسان شدید ارز و طلا از سوی دیگر موجب شده تا جامعه به دنبال نقدینه گی باشد. درمقابل، بخشی از بازار هم به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از کرونا متضرر شده اند، بنابراین دور از ذهن نیست که بیمه گذاران عمر به فکربازخرید یا استفاده از وام باشند.

 •  تکلیف مدیریت ریسک دراین بازارچیست ؟

:  بیش از پیش نیازمند مدیریت ریسک هستیم . دراین بازار خرید بیمه های خرد در اولویت های آخر جامعه قرار می گیرد، بیمه های شخص ثالث و درمان با ضریب خسارت بالا درپرتفوی افزایش می یابد و سهم رشته هایی که زیان شرکت ها از محل شخص ثالث و درمان را، پوشش می دادند، کاهش می یابد. تحریم ها هم موجب شده تا ریسک های بزرگ در داخل کشور بماند و دربازارداخل توزیع شود. بنابراین، شرایط به گونه ای است که صنعت بیمه بیش از هرزمان دیگری نیازمند مدیریت ریسک است.

 • شبکه فروش دراین بازار چه نقشی دارد ؟

:  شبکه فروش به ویژه نمایندگان همواره در بازار نقش کلیدی دارند. بیمه آسیا هم طی سال ها با اتکا به شبکه فروش توانمند خود توانسته عملکرد قابل قبولی دربازارداشته باشد. اما فروشنده ای دربازار موفق خواهد شد که درک درستی از تغییرات و پیش آمدها داشته باشد و متناسب با شرایط، تغییرکند. بازار تغییر کرده، سلایق جامعه، نیازها و خواسته ها تغییرکرده و انتظارات مردم از دریافت خدمات، تغییر کرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان برای افزایش سرعت در عملیات و کاهش هزینه ها به سوی فروش و ارائه خدمات الکترونیکی حرکت می کند. درچنین شرایطی، شرکت های بیمه در بخش شبکه فروش، باید با توانمند سازی خود در حوزه الکترونیکی، فعالیت ها را در طراحی و ارائه بیمه های الکترونیکی متمرکز کنند، تا بتوانند سهم خود از بازار را حفظ کنند و آن را توسعه دهند.

مدیرعامل بیمه  آسیا بازارکنونی بیمه را تشریح کرد :

چالش رقابت

مثلث مالی : بیش از یک دهه  از حذف تعرفه ها دربازاربیمه کشورمان می گذرد ، حاصل این آزاد سازی، مشاهده نرخ و شرایط غیرحرفه ای درکارنامه صنعت بیمه است . به عبارتی نرخ شکنی وضعیت دشواری برای این صنعت رقم زده است و خطر کمبود نقدینگی درکمین بیمه گران است. این چالش، موضوع گفت وگو با مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا شد. اما مدیرعامل بیمه آسیا در گفت و گو با پایگاه خبری مثلث مالی از خطر بزرگ تری صحبت کرد، ذائقه بازاری که تغییر کرده  و رقابتی که در دوران کرونا و پس از آن به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود.  متن این گفت و گو را در پی بخوانید:

 • آقای بادین، رقابت دربازاربدون تعرفه کنونی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

: درشرایط فعلی، قبل از بررسی رقابت بیمه گران دربازار بدون تعرفه بهتر است روی رقابت دردوران کرونا تمرکز کرد. آزاد سازی تعرفه ها حرکت بسیار خوبی بود؛ لیکن قبل از حذف تعرفه ها بهتر بود در ابتدا بسترسازی مناسبی انجام شده و سپس حذف تعرفه ها اجرایی می شد. آنچه مسلم است رقابت دردوران آزاد سازی منجر به کاهش نرخ های حق بیمه شد که تا جایی توجیه دارد زیرا ویژگی بازار آزاد کاهش قیمت هاست، اما این کاهش زمانی تبدیل به چالش شد که دربسیاری مواقع نرخ هایی که تعیین شدند دیگر فنی نبودند و شرایط بیمه نامه ها بنا به خواسته برخی بیمه گذاران تغییر کرد. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در شرکت ها برای ارائه نرخ های فنی، یک ضرورت است چرا که حتی در حال حاضر، ارائه بسیاری از نرخ ها غیر فنی است. این وضعیت نمی تواند طولانی مدت دوام داشته باشد وکمبود نقدینگی و آثار زیان بار آن، خود را نشان خواهد داد .  

 • ابتدا به دوران کرونا اشاره کردید ، آیا این دوران نیازمند رقابت جدیدی است ؟

: بدون تردید . بلاتکلیفی واحدهای تولیدی و سایر کسب‌ و‌کارها، کاهش شدید درآمدها و معوقات واحد‌های تولیدی و خدماتی گریبان، بیمه گران بازار را هم می گیرد و بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بیمه تاثیرمی گذارد.  فروش برخی از بیمه‌نامه‌ها مثل آتش‌سوزی، مسوولیت، بدنه، باربری و حتی بیمه های زندگی و حوادث، با افت رو‌به‌رو خواهند شد.

 • به نظر شما بیمه های اختیاری سهم خود را ازدست می دهند و بازار به سمت فروش بیمه های اجباری می رود ؟

: البته. ترکیب  پرتفوی صنعت  بیمه در دوران قبل از کرونا هم نشان می دهد سهم بیمه‌ شخص ثالث  و درمان نسبت به سایر رشته ها قابل‌ملاحظه است، اما تفاوت امروز و دیروز دراین است که بیمه گران برای جذب بازار خرد و صدور بیمه نامه های غیر از ثالث و درمان باید تلاش بیشتری نمایند و برنامه ریزی جدیدی داشته باشند. درشرایط فعلی شرکت‌هایی که سهم بیشتری از بیمه های اتومبیل و درمان دارند، احتمالا در مقابله با بحران کرونا توفیق بهتری خواهند داشت. زیرا زیان تصادفات و هزینه های درمان به گونه ای است که جبران آن توسط افراد، تقریبا غیرممکن است .

 • درمورد بیمه های زندگی هم بازار ریزش دارد ؟

: در بیمه‌های زندگی،  پیش‌بینی می‌شود موارد بازخرید بیمه‌های عمر و پس‌انداز افزایش پیدا کند و تعداد متقاضیان وام در این بیمه‌نامه‌ها، افزایش یابد. بازارمتلاطم است، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و خرید و فروش دربازار سرمایه از یک سو و نوسان شدید ارز و طلا از سوی دیگر موجب شده تا جامعه به دنبال نقدینه گی باشد. درمقابل، بخشی از بازار هم به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از کرونا متضرر شده اند، بنابراین دور از ذهن نیست که بیمه گذاران عمر به فکربازخرید یا استفاده از وام باشند.

 •  تکلیف مدیریت ریسک دراین بازارچیست ؟

:  بیش از پیش نیازمند مدیریت ریسک هستیم . دراین بازار خرید بیمه های خرد در اولویت های آخر جامعه قرار می گیرد، بیمه های شخص ثالث و درمان با ضریب خسارت بالا درپرتفوی افزایش می یابد و سهم رشته هایی که زیان شرکت ها از محل شخص ثالث و درمان را، پوشش می دادند، کاهش می یابد. تحریم ها هم موجب شده تا ریسک های بزرگ در داخل کشور بماند و دربازارداخل توزیع شود. بنابراین، شرایط به گونه ای است که صنعت بیمه بیش از هرزمان دیگری نیازمند مدیریت ریسک است.

 • شبکه فروش دراین بازار چه نقشی دارد ؟

:  شبکه فروش به ویژه نمایندگان همواره در بازار نقش کلیدی دارند. بیمه آسیا هم طی سال ها با اتکا به شبکه فروش توانمند خود توانسته عملکرد قابل قبولی دربازارداشته باشد. اما فروشنده ای دربازار موفق خواهد شد که درک درستی از تغییرات و پیش آمدها داشته باشد و متناسب با شرایط، تغییرکند. بازار تغییر کرده، سلایق جامعه، نیازها و خواسته ها تغییرکرده و انتظارات مردم از دریافت خدمات، تغییر کرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان برای افزایش سرعت در عملیات و کاهش هزینه ها به سوی فروش و ارائه خدمات الکترونیکی حرکت می کند. درچنین شرایطی، شرکت های بیمه در بخش شبکه فروش، باید با توانمند سازی خود در حوزه الکترونیکی، فعالیت ها را در طراحی و ارائه بیمه های الکترونیکی متمرکز کنند، تا بتوانند سهم خود از بازار را حفظ کنند و آن را توسعه دهند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بازار مالی

رییس کل خواستار فعالیت های بین المللی انجمن حرفه ای صنعت بیمه شد

مثلث مالی : مهندس مجید بهزادپور، با اشاره به نقش نیروی انسانی کارآمد و متخصص گفت: بیمه، صنعتی مبنتی بر نیروی انسانی است که در تمام سطوح باید به توانایی و پویایی آنها توجه ویژه داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل ضمن ابراز خرسندی از فعالیت انجمن حرفه ای صنعت بیمه در راستای ارتقاء سطح دانش فعالان صنعت بیمه گفت: پیشنهاد می‌شود این انجمن فعالیت خود در حوزه های بین المللی را گسترش دهد و با برگزاری دوره های بین المللی برای کارکنان صنعت بیمه، دانش تخصصی آنها با تکنیک های جدید بیمه ای و ارزیابی ریسک به روز رسانی شود.

بیمه

بیمه پاسارگاد بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی قرار گرفت

مثلث مالی : شرکت بیمه پاسارگاد برای سال های متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال ۱۴۰۰ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه پاسارگاد موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری ۳۰۴ درصد شده است.

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

Take a peek inside our Wonderworld

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید