آدرس

کیش- نوبنیاد دو - تمشک دو - پلاک ۴۴۳- واحد یک

تلفن

9360 447 764 98+

ایمیل

info@mosalasmali.ir

مثلث مالی

پایگاه خبری تحلیلی

فرآیند تصمیم / پیشنهادات ازکجا می آیند و چگونه تبدیل به مصوبات شورای عالی بیمه میشوند ؟

مثلث مالی : عاقبت بعد از چهار سال کار کارشناسی آخرین روزهای تابستان 1400 اصلاحیه آیین نامه کارمزد نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد . هرچند عباسیان فر ، مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی درخصوص فرآیند و روند اصلاحات آیین نامه توضیح می دهد ، اما جا دارد چند پرسش اساسی مطرح شود ، "آیا در تنظیم و اصلاحات آیین نامه ها به ویژه آیین نامه کارمزد شبکه فروش تنها پیشنهادات بیمه مرکزی اعمال شده است ؟ نقش کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه چیست و چه گروهی دراین کمیسیون عضویت دارند ؟ به طور مشخص پیشنهاد و پیش نویس اصلاحات از کجا می آیند و با چه فرآیندی تبدیل به مصوبه شورای عالی بیمه می شوند ؟ و چه افرادی دراین مسیر اظهارنظرمی کنند ؟

این پست را به اشتراک بگذارید

مثلث مالی : عاقبت بعد از چهار سال کار کارشناسی آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۰ اصلاحیه آیین نامه کارمزد نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد .

هرچند عباسیان فر ، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی درخصوص فرآیند و روند اصلاحات آیین نامه توضیح می دهد ، اما جا دارد چند پرسش اساسی مطرح شود ، “آیا در تنظیم و اصلاحات آیین نامه ها به ویژه آیین نامه کارمزد شبکه فروش تنها پیشنهادات بیمه مرکزی اعمال شده است؟ نقش کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه چیست و چه گروهی دراین کمیسیون عضویت دارند ؟ به طور مشخص پیشنهاد و پیش نویس اصلاحات از کجا می آیند و با چه فرآیندی تبدیل به مصوبه شورای عالی بیمه می شوند ؟ و چه افرادی دراین مسیر اظهارنظرمی کنند ؟

طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ، مجمع عمومی ، شورای عالی بیمه ، هیات عامل و بازرسان ارکان بیمه مرکزی ایران را تشکیل می دهند.

که خود شورای عالی بیمه  دارای ارکان ، شورا  ، کمیسیون تخصصی و دبیرخانه شورای عالی بیمه است .

الزامات و احکام آئین نامه ۶۶ شروع و خاتمه فرایند طرح موضوعات در شورای عالی بیمه را تعیین می کند . در این فرایند کلیه ذینفعان از جمله موسسات بیمه و نمایندگان بیمه

امکان طرح پیشنهادات خود را دارند و می تواند در چارچوب مقررات  نقطه نظرات خود را به شورا منعکس کنند.

این درحالی است که شورای عالی بیمه به منظورتقویت بازوهای کارشناسی و تصمیم‌سازی خود و آگاهی از نقطه نظرات  سایر گروه های ذی­ربط به ویژه ذی­نفعان و صاحب نظران صنعت بیمه، از مشارکت بیشتر سندیکای بیمه‌گران ایران در فرآیند تصمیم­ سازی استقبال می کند.

بطوریکه تمام آیین نامه ها از ابتدا که فقط پیشنهاد و پیش نویس هستند به کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران فرستاده می شود تا این کمیسیون نیز نقطه نظرات سندیکا را اعلام نماید . کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران از یک سال پیش شامل هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان – محمد حیدری مدیرعامل بیمه کارآفرین – دکتر یونس مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون – دکتر مجتبی عطری مدیر فنی بیمه دانا و علی اصغر عنایت رئیس شورای فنی بیمه پارسیان هستند که با رای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شده اند. گفته می شود درجلسات کمیسیون تخصصی درارتباط با آیین نامه بهمن سوری به عنوان دبیر کارگروه شبکه فروش و بازار یابی سندیکای بیمه گران حضور داشته است .

طبق آیین نامه شماره ۶۶ ترکیب اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه شامل

– معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون – عضو حقوقی شورای عالی بیمه – عضو بیمه ای شورای عالی بیمه – عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی یا نماینده رسمی و ثابت وی- عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت بازرگانی یا نماینده رسمی و ثابت وی – عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یا نماینده رسمی و ثابت وی – عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا نماینده رسمی و ثابت وی – مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی – عضو شورای عالی بیمه منتخب سندیکای بیمه‌گران ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی –  عضو شورای عالی بیمه منتخب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی  و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران هستند.

طبق تبصره آیین نامه ، رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه بدون حق رای، دبیر کمیسیون تخصصی خواهد بود.

از سال گذشته حسین کریم خان زند مدیرعامل بیمه نوین به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران ایران درشورای عالی بیمه بود ( از ماه پیش یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون به عنوان نماینده سندیکا به شورای عالی بیمه معرفی شد. )  اسماعیل دلفراز مدیرعامل بیمه ملت و مهدی سامری عضو سابق هیات مدیره بیمه تجارت نو نمایندگان وزیرکارو امور اجتماعی و وزارت صنایع بودند . همچنین محمدرضا خوش‌کیش نماینده اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن  – محمد رضایی مدیرعامل سابق شرکت بیمه ایران که از دی ماه ۹۹ مجید بختیاری به جای او مدیرعامل این شرکت شد و درنهایت محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ازاعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه بودند.

براساس فرآیند طرح و بررسی موضوعات در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه ،

کمیسیون تخصصی موظف است ، ابتدا موضوعات را قبل از طرح آنها در شورا بررسی  و با تدوین نظرات مشورتی دستورجلسات را به شورا عالی بیمه تقدیم نماید. موضوعات پیشنهاد شده توسط هر یک از اعضای شورای عالی بیمه در دستورجلسات کمیسیون قرار می‌گیرد و دبیر کمیسیون موظف است در مورد موضوعات دستور جلسه کمیسیون حسب مورد نظرات ذی نفعان و صاحبنظران ذیربط را به صورت کتبی اخذ نماید.

این درحالی است که در صورت تشخیص کمیسیون تخصصی، از ذی نفعان و صاحبنظران برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت می شود . دبیرخانه شورای عالی بیمه با توجه به اولویت دستورجلسات شورا، دستور جلسات کمیسیون را تنظیم و به رئیس کمیسیون اعلام می‌کند.

رئیس کمیسیون دعوتنامه کمیسیون تخصصی را حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به همراه مستندات لازم برای اعضای کمیسیون ارسال می‌ کند.

جلسات کمیسیون  با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیسیون بر مبنای نظر اکثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در کمیسیون توسط دبیر کمیسیون تدوین و به منظور طرح در شورای عالی بیمه، توسط رئیس کمیسیون به رئیس شورای عالی بیمه ارائه می‌شود.

 مرور فرآیند تدوین مصوبات و آیین نامه ها نشان می دهد درتهیه پیش نویس ها و بررسی دستورجلسات شورای عالی بیمه ، به موازات بررسی در مدیریت فنی بیمه مرکزی  به کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران می رود سپس در کمیسیون تخصصی شورا که شامل دبیرکل سندیکای بیمه گران – مدیرعامل بیمه ایران – نماینده سندیکای بیمه گران و نماینده سه وزیر دیگر که از کارشناسان بیمه ای هستند ، طرح موضوع و بررسی می شوند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بیمه

ماموریت های شرکت بیمه اتکایی “رایا” اعلام شد

مثلث مالی : طی نامه ای از سوی دکتر علی بنیادی نائینی، چارچوب ها و الزامات قانونی و همچنین انتظارات نهاد ناظر صنعت بیمه از مدیران و دست اندرکاران شرکت بیمه اتکایی “رایا” ابلاغ شد.

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

Take a peek inside our Wonderworld

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید