جزییات گزارش عملکرد ۸ ماهه بانک ملت

مثلث مالی : بانک ملت طی ۸ ماهه سال جاری توانست تراز عملیاتی (حاشیه سود) مثبت ۹۸,۱۹۵ میلیارد ریالی را کسب کند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با رشد ۵۲ درصدی همراه بوده است.

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print

مثلث مالی : بانک ملت طی ۸ ماهه سال جاری توانست تراز عملیاتی (حاشیه سود) مثبت ۹۸,۱۹۵ میلیارد ریالی را کسب کند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با رشد ۵۲ درصدی همراه بوده است.

به گزارش ایبِنا، بررسی و تحلیل عملکرد بانک ملت به عنوان یک بانک حاضر در بورس با نماد وبلمت دارای نکات برجسته متعددی است که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی تجمیعی (۸ ماهه نخست سال جاری)-  ارقام به میلیارد ریال

عنوانآبان ماه ۹۸      (تجمیعی )آبان ماه ۹۹      (تجمیعی )درصد رشد نسبت به آبان ماه ۹۸
درآمد حاصل از تسهیلات۱۶۰,۳۳۹۲۰۸,۳۱۰۳۰
سود پرداختی به سپرده گذاران۹۵,۹۰۷۱۱۰,۱۱۵۱۵
مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی۶۴,۴۳۲۹۸,۱۹۵۵۲

طی ۸ ماهه سال جاری بانک ملت ، با کسب ۲۰۸,۳۱۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۱۱۰,۱۱۵ میلیارد ریال سود سپرده ­گذاری، توانست تراز عملیاتی( حاشیه سود) مثبت ۹۸,۱۹۵ میلیارد ریالی را کسب نماید که با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (حاشیه سودپرداختی ۶۴,۴۳۲ میلیارد ریالی) ، عملکردی در خور توجه محسوب می ­شود. این امر حاکی از استمرار روند بهبود، تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری، عزم راسخ بانک در مصرف بهینه مصارف و کسب سود با کیفیت می باشد.

مقایسه درآمد تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده گذاران بر اساس تراز عملیاتی ماهیانه (آبان ماه سال جاری)-  ارقام به میلیارد ریال

عنوانآبان ماه ۹۸مهر ماه ۹۹آبان ماه ۹۹درصد رشد نسبت به ماه قبلدرصد رشد نسبت به آبان ماه ۹۸
درآمد حاصل از تسهیلات۱۸,۹۷۹۲۸,۱۸۸۳۱,۲۹۶۱۱۶۵
سود پرداختی به سپرده گذاران۱۲,۴۹۸۱۵,۳۰۱۱۵,۴۴۵۱۲۴
مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی۶,۴۸۱۱۲,۸۸۷۱۵,۸۵۱۲۳۱۴۵

بر این اساس، وبملت در آبان ماه سال جاری ۳۱,۲۹۶ میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی نموده و ۱۵,۴۴۵ میلیارد ریال سود سپرده­گذاری پرداخت کرده­که با این حساب در هشتمین ماه سال ۱۳۹۹، تراز عملیاتی بانک ۱۵,۸۵۱ میلیارد ریال مثبت است. به این ترتیب تراز بانک ۲۳ درصد بیشتر از ماه قبل و ۱۴۵ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال قبل می باشد.

درآمد حاصل از تسهیلات نسبت به ماه قبل از رشد ۱۱ درصدی و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از رشد ۶۵ درصدی  برخوردار گردیده است. سود پرداختی به سپرده ­گذاران نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد.

کل سپرده ­ها (منابع): ارقام به میلیارد ریال

عنوانآبان ماه ۹۸ (مانده پایان دوره)آبان ماه ۹۹ (مانده پایان دوره)درصد تغییر نسبت به آبان ماه ۹۸
سپرده های هزینه زا۱,۸۲۸,۵۴۳۳,۴۷۷,۸۸۱۹۰
سپرده های غیر هزینه زا۷۹۳,۹۳۷۱,۴۴۷,۵۰۲۸۲
جمع کل سپرده ها۲,۶۲۲,۴۸۰۴,۹۲۵,۳۸۳۸۸

سپرده ­های هزینه زا

سپرده ­های هزینه­ زا در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه درسال گذشته از رشد ۹۰ درصدی برخوردار شده و در این میان بیشترین رشد مربوط به سپرده­ های کوتاه­ مدت ( با ۲۱% سهم بری) می ­باشد که با ۶۹% رشد از مبلغ ۶۲۴,۷۹۵ میلیارد ریال به ۱,۰۵۲,۸۰۱ میلیارد ریال رسیده است. همچنین سپرده ­های بلندمدت یک ساله ( با ۷% سهم بری) ضمن ثبت کاهش ۱۸ درصدی از مبلغ ۴۱۱,۴۵۰ میلیارد ریال به ۳۳۷,۵۲۰ میلیارد ریال رسیده است.

گواهی سپرده ­ویژه ­سرمایه ­گذاری­ عام ( با ۹% سهم بری) نیز با رشد۸۸ درصدی از مبلغ ۲۲۴,۱۹۹ میلیاردریال به ۴۲۲,۳۱۹ میلیارد ریال رسیده است.

سپرده ­های غیر هزینه زا :

در بخش سپرده های غیرهزینه­ زا، آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با عملکرد موفق خود از رشد ۸۲ درصدی برخوردار شده و در این میان بیشترین سهم درصد (۱۷% کل سپرده های غیر هزینه زا) مربوط به سپرده­ های­ قرض ­الحسنه جاری ریالی می ­باشد که با ۵۴% رشد از مبلغ ۵۳۳,۸۸۸ میلیارد ریال به ۸۲۰,۹۲۵ میلیارد رسیده است.

کل تسهیلات (مصارف) : ارقام به میلیارد ریال

عنوانآبان ماه ۹۸ (مانده پایان دوره)آبان ماه ۹۹ (مانده پایان دوره)درصد تغییر نسبت به آبان ماه ۹۸
تسهیلات ریالی۱,۴۴۶,۱۶۱۲,۳۰۷,۸۳۳۶۰
تسهیلات ارزی۷۶۶,۸۱۸۲,۳۸۹,۴۷۵۲۱۲
جمع کل تسهیلات۲,۲۱۲,۹۷۹۴,۶۹۷,۳۰۹۱۱۲

تسهیلات ریالی :

مانده تسهیلات ریالی در مهر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با ۱۱۲% رشد از مبلغ ۲,۲۱۲,۹۷۹ میلیارد ریال به ۴,۶۹۷,۳۰۹ میلیارد ریال رسیده است. افزایش در منابع و مصارف ارزی عمدتاً ناشی از اعمال نرخ تسعیر ارز می باشد.

روند درخشان تراز عملیاتی (درآمدی ) بانک از ابتدای سال جاری تا آبان ماه سال ۱۳۹۹

                                                                                                                                                     ارقام به میلیارد ریال

عنوانآبان ماه ۹۸       فروردین ماهاردیبهشت ماهخرداد ماه   تیر ماه       مرداد ماهشهریور ماه  مهر  ماه  آبان  ماه  درصد رشد نسبت به آبان ماه ۹۸
درآمد حاصل از تسهیلات۱۶۰.۳۳۹۲۱,۴۹۸۴۲,۶۵۵۶۴,۴۶۲۸۷,۴۸۱۱۱۵,۷۵۳۱۴۸,۸۲۷۱۷۷،۰۱۵۲۰۸,۳۱۰۳۰
سود پرداختی به سپرده گذاران۹۵.۹۰۷۱۲,۰۶۶۲۴,۲۱۹۳۶,۵۵۴۴۹,۸۳۵۶۴,۰۹۶۷۹,۳۷۰۹۴،۶۷۰۱۱۰,۱۱۵۱۵
مازاد درآمد تسهیلات به سود پرداختی۶۴.۴۳۲۹,۴۳۲۱۸,۴۳۶۲۷,۹۰۸۳۷,۶۴۶۵۱,۶۵۷۶۹,۴۵۷۸۲،۳۴۵۹۸,۱۹۵۵۲

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بیمه

مدیرعامل شرکت بیمه سامان : «بیمه بدنه کیلومتری » محصولی بیمه ای مبتنی بر ریسک است

مثلث مالی : مدیرعامل شرکت بیمه سامان با اشاره به موضوع همایش بیمه و توسعه و راهبرد این شرکت مبنی بر لزوم حرکت به سمت بیمه گری مبتنی بر ریسک، تاکید کرد که «بیمه بدنه کیلومتری» به عنوان دستاورد منحصر به فرد این شرکت، مصداق بارز طراحی محصول بیمه ای مبتنی بر ریسک است.

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید