جای خالی بازیگران اصلی بازار در کمیته راهبری توسعه بیمه های زندگی

مثلث مالی : مثلث مالی : اولین نشست "کمیته راهبری مطالعات در راستای توسعه بیمه‌های زندگی کشور" با حضور رییس کل بیمه مرکزی ایران و بدون حضور بازیگران اصلی بازار بیمه های زندگی برگزارشد. چگونه می شود کمیته راهبری توسعه بیمه های عمر تشکیل شود و در آن کارشناسان شرکت هایی که سهم بالایی در بازار بیمه های عمر دارند و برای توسعه فرهنگ آن تلاش بسیاری کرده اند ،حضور نداشته باشند.

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print

مثلث مالی : اولین نشست “کمیته راهبری مطالعات در راستای توسعه بیمه‌های زندگی کشور” با حضور رییس کل بیمه مرکزی ایران و بدون حضور بازیگران اصلی بازار بیمه های زندگی برگزارشد.

رئیس پژوهشکده بیمه، مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران، مدیرعامل شرکت بیمه دانا، مدیرکل برنامه‌‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه مرکزی ج.ا.ا  و مدیر گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه اعضای کمیته راهبری مطالعات توسعه بیمه های زندگی هستند . هرچند رییس کل بیمه مرکزی ، توسعه بیمه‌های زندگی را جایگزین مناسبی برای صندوق‌های بازنشستگی دانسته و این انتقال را راهکار مناسب در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه عنوان کرده است ، اما تمام این اهداف متعالی زمانی محقق می شود که از تجربه بازیگران اصلی بازار بیمه های زندگی کشور هم استفاده شود.

چگونه می شود کمیته راهبری توسعه بیمه های عمر تشکیل شود و در آن کارشناسان شرکت هایی که سهم بالایی در بازار بیمه های عمر دارند و برای توسعه فرهنگ آن تلاش بسیاری کرده اند ،حضور نداشته باشند.

در بررسی پرتفوی بیمه های زندگی شرکت های بیمه طی سال های ۹۰ تا ۹۸ که درجدول ذیل آمده است ، آمارها نشان می دهد که شرکت های بیمه ایران ، کارآفرین ،پاسارگاد ، آسیا ، دانا ، سامان و پارسیان سهم بیشتری در تولید حق بیمه رشته زندگی نسبت به سایر شرکت های بیمه دارند .

درسال ۱۳۹۰ شرکت بیمه ایران ، کارافرین ، آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، سینا و پارسیان به ترتیب اول تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.

در سال ۱۳۹۱ شرکت بیمه دی به رتبه چهارم صعود یافت و دانا ششم شد و بیمه های ایران و کار آفرین و پاسارگاد در جایگاه قبلی ماندند.

درسال ۱۳۹۲ کوثر جایگزین بیمه آسیا شد و آسیا بعد از پاسارگاد ایستاد . در سال ۹۲ بیمه آسیا بازهم سهم خود را از بازار از دست داد و به رتبه هفتم رسید. اما بیمه “ما ” یکباره جای بیمه کوثر در رتبه سوم نشست و کوثر از ترکیب هفت نفره خارج شد. دراین سال همچنان بیمه های ایران ، کارافرین و پاسارگاد درجای خود قرارداشتند.

سال ۹۴ بیمه پاسارگاد با سبقت از بیمه های ما و دانا به جایگاه سوم صعود کرد  و بیمه پارسیان هم چهارم شد. این بار بیمه سامان هم توانست به ترکیب تیم هفته نفره اضافه شود و در جایگاه ششم بنشیند ، اما بیمه دانا دررتبه هفت ایستاد .

سال ۹۵ بیمه پاسارگاد از بیمه کارآفرین که طی سال های قبل همواره نفر دوم بازار بود سبقت گرفت و در رتبه دوم نشست ، دراین آن سال بیمه ایران معین رتبه چهارم بازار را گرفت و قبل از بیمه دانا و سامان و آسیا قرار گرفت . درآن سال بیمه آسیا در رده هفتم قرار داشت.

سال ۹۶ بیمه پاسارگاد رتبه اول بازار بیمه های زندگی را کسب کرد ، بیمه ایران و ایران معین دوم و سوم شدند و بیمه کارافرین در جایگاه چهارم ایستاد ، بیمه سامان آهسته و پیوسته حرکت می کرد و جایگاه ششم را داشت اما بیمه آسیا همچنان در این تیم آخربود.

در سال ۹۷ بیمه پاسارگاد همچنان صدر نشین به دنبال آن بیمه ایران قرار داشت و بیمه کارافرین جایگاه سوم را از ایران معین پس گرفت . سامان یک پله صعود کرد و آسیا هم به رتبه پنج رسید . جایگاه ششم برای بیمه دانا و بیمه کوثر باز به ترکیب هفت نفره بازگشت و در جایگه هفتم قرار گرفت .

در سال ۹۸ بیمه پاسارگاد مانند سال قبل در صدر جدول قرار داشت و بیمه های ایران و کار آفرین در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. بیمه آسیا و سامان چهارم و پنجم ، بیمه کوثر ششم و بیمه دانا در جایگاه هفتم قرار گرفت.

نقش مدیریت    

با نگاهی اجمالی به جدول عملکرد شرکت های بیمه از نظر بالاترین تولید حق بیمه رشته زندگی رد پای نوع نگاه و مدیریت شرکت ها به خوبی پیداست ، به عبارتی آمارها تابعی از انتصابات و ورود و خروج مدیران هستند.

برای شروع از بیمه آسیا که احیا کننده رشته زندگی در صنعت بیمه است آغاز می کنیم. زمانی که مدیربیمه های زندگی بیمه آسیا عباس اسلامی بود ، بخش بیمه های عمر آسیا با تولید حق بیمه قابل قبولی در سال ۹۱ به حاج فتحعلی ها مدیرعامل وقت این شرکت تحویل داده شد.

بعد از آن روند نزولی این رشته در آسیا آغاز شد ، بطوریکه در سال ۹۳ ، ۹۵ و ۹۶ در رده هفتم قرار گرفت .  آمدن اسلامی در بیمه “ما” برتولید حق بیمه زندگی و قرارداد با بانک ملت خود را درسال ۹۳ نشان داد و این شرکت به رده سوم جدول حتی قبل از پاسارگاد رسید. درسال ۹۴ مدیرعامل وقت بانک ملت در اقدامی بی سابقه علی پور یزدی مدیرعامنل بیمه “ما” را عزل کرد و برنامه های بیمه “ما” در راستای توسعه بیمه های زندگی از حرکت ایستاد ، پس از رفتن علیپوراز بیمه “ما” ، اسلامی نیزبه بیمه کارآفرین رفت .

شرکت بیمه کارآفرین همواره سهم قابل قبولی از بازار بیمه های زندگی داشته است ، عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل سابق کارافرین همواره مدیریت بیمه های عمر را به افراد توانمندی مانند فریدون خلیلی و سپس عباس اسلامی سپرد. سیاست های بیمه کارآفرین با آمدن محمد حیدری مدیرفنی این شرکت تغییر نکرد و توسعه بیمه های عمر همچنان برنامه کارآفرین است . جایگاه سوم بازار را تنها درسال ۹۶ به بیمه ایران معین واگذار کرد. رشد حق بیمه تولیدی در ایران معین بخاطر بیمه زندگی “مان” بود ، آن را درسال های ۹۵ و ۹۶ درجمع ۷ شرکت اول بازار قرارداد و بعد از آنکه بیمه ایران تصمیم گرفت بیمه “مان ” را از این شرکت بگیرد در سال ۹۷ از ترکیب فوق خارج شد.

سهم بیمه آسیا در دوره مدیریت کاردگر دوباره روند صعودی گرفت . با جابه جایی ابراهیم کاردگر از بیمه دانا به آسیا ، حق بیمه تولیدی عمر در آسیا افزایش یافت و سپس با بازگشت کاردگر به دانا دوباره جایگاه این دو شرکت در بازار بیمه های عمر جابه جا شد.  

بیمه پارسیان که بخاطر سهامدار خودرویی اش بیش از آنکه به بیمه گر عمر شهرت داشته باشد به بیمه اتومبیل شناخته می شود ، بخاطر نوع نگاه اویار حسین مدیرعامل فنی خود به موازات ارایه خدمات در حوزه اتومبیل ، بیمه های عمر را هم در دستور کار داشت .

شرکت بیمه سامان که از سال ۹۴ در جمع هفت شرکت اول بازار بیمه های زندگی قرار گرفت ، حضور ماندگار دارد . بیمه سامان که به موازات توسعه بیمه های عمر درصدد اخذ بهترین پوشش اتکایی بود ، بنظر می رسد ، برای گرفتن سهم بازار عجله ای ندارد و آهسته و پیوسته گام برمی دارد . بیمه سامان در سال ۹۸ بیش از شرکت های بیمه دانا و کوثر حق بیمه رشته زندگی تولید کرده است .

بیمه پاسارگاد ، که در سال ۹۰ دربین هفت شرکت اول بازار در رتبه پنجم ایستاده بود از سال ۹۶ رتبه اول را گرفت . این شرکت که با مدیریت معصوم ضمیری به عنوان مدیری که احیای بیمه های عمر پس از اعلام شبه ربوی بودنش درسال های ابتدایی پیروزی انقلاب را درکارنامه دارد ، برای بازار برنامه دارد . هرچند این شرکت با برگزاری همایش های تخصصی بیمه های زندگی تجربیاتش را با سایر شرکت های بیمه به اشتراک می گذارد ، اما این موضوع که پاسارگاد همواره می خواهد اول باشد را نمی توان نادیده گرفت .

سخن آخر

با بازگشت به خبر اولین نشست کمیته راهبری توسعه بیمه های زندگی درکشور که دو روز پیش با حضوررییس کل بیمه مرکزی برگزار شد ، در کنار حضور مدیران موفقی مانند علیرضا هادی مدیرعامل بیمه زندگی باران که دراین مدت کم به بازاری ۴۰ میلیاردی دست پیدا کرده و بیمه زندگی خاورمیانه که با بازاری ۲۰ میلیاردی در ترکیب کمیته قرار دارد ، جای بازیگران اصلی بیمه های زندگی خالی است .

به عبارتی در اولین جلسه ، چه میزان تجربه و چه میزان حق بیمه تولیدی بروی میز کمیته راهبری توسعه بیمه های زندگی قرار داشت ؟

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بیمه

مدیرعامل شرکت بیمه سامان : «بیمه بدنه کیلومتری » محصولی بیمه ای مبتنی بر ریسک است

مثلث مالی : مدیرعامل شرکت بیمه سامان با اشاره به موضوع همایش بیمه و توسعه و راهبرد این شرکت مبنی بر لزوم حرکت به سمت بیمه گری مبتنی بر ریسک، تاکید کرد که «بیمه بدنه کیلومتری» به عنوان دستاورد منحصر به فرد این شرکت، مصداق بارز طراحی محصول بیمه ای مبتنی بر ریسک است.

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید